Γραφεία:

12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Μεταμόρφωση Τ.Κ.14452, Αθήνα

 

Εργοστάσιο:

Θέση Κοσμά, Εξαμίλια Κορινθίας, Τ.Κ. 20100

 

T      +30 210 2852 623,

+30 210 2852 685,

+30 210 2852 280

 

F       +30 210 2852 660

 

E       info@dpahellas.gr

 

www.dpahellas.gr