Η ιστορία μας

Η DPA Α.Ε. (Digital Printing Application) ιδρύθηκε το 1996. Η εταιρεία ξεκίνησε με ψηφιακές εκτυπώσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους για εφαρμογές εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

Το 2004 νέοι μέτοχοι εισέρχονται στην εταιρεία μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και άμεσα η εταιρεία επενδύει σε τρεις (3) ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής για αυτοκόλλητες ετικέτες (PSL) σε ρολό και τοποθετείται έτσι και στον κλάδο των εκτυπώσεων προϊόντων συσκευασίας.

Το 2007 η εταιρεία προχωρά σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, για την πραγματοποίηση νέων στρατηγικών επενδύσεων:

2008

Εξαγορά της εταιρίας Label Pack Α.Ε., με νέο διακριτικό τίτλο πλέον DPA Label Pack S.A.

2009

Είσοδος και στην εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων ετικετών με την αγορά της πρώτης HP Indigo η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2009.

2010

Έναρξη ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου κατασκευής υπερσύγχρονης ιδιόκτητης μονάδας στην Κόρινθο καθώς και νέας ολοκληρωμένης υβριδικής εκτυπωτικής γραμμής state of the art, υψηλής παραγωγικότητας και πλήθος ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

2013

Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου και έναρξη λειτουργίας της ιδιόκτητης παραγωγικής μονάδας στον νομό Κορινθίας.

2014

Τριπλασιασμός παραγωγικότητας στην ψηφιακή εκτύπωση ετικετών με την αγορά δεύτερης ολοκληρωμένης ψηφιακής γραμμής HP Indigo.

2017

Η εταιρεία έχοντας διανύσει μεγάλη διαδρομή από το πρώτο βήμα της συνεχίζει την προσπάθειά της για ανανέωση και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού της, με την εγκατάσταση 10χρωμης εκτυπωτικής μηχανής.

Το ίδιο έτος η εταιρεία προχωρά στην πώληση της αρχικής της δραστηριότητας (εκτυπώσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους για εφαρμογές εξωτερικών και εσωτερικών χώρων) καθώς αποφασίζει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στον “κλάδο των εκτυπώσεων προϊόντων συσκευασίας”.

Σήμερα η εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία επιτυγχάνοντας ταυτόχρονο να κατέχει δεσπόζουσα θέση σε διάφορους τομείς εκτύπωσης προϊόντων συσκευασίας.

Οι αρχές μας

• Να επιχειρούμε πάντα με βάση την ειδίκευση, την οργάνωση και τον προγραμματισμό.

• Να βασιζόμαστε στην δύναμη που μας προσφέρει η ομάδα, επενδύοντας σε αυτήν, εξασφαλίζοντάς την τόσο υλικά όσο και ηθικά.

• Να ακολουθούμε αταλάντευτα και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες τις αξίες, το ήθος και την ακεραιότητά μας.

• Να θεωρούμε αυτονόητη την τήρηση των κανόνων που επιβάλλει η νομοθεσία και η επιχειρηματική δεοντολογία.

• Να προσπαθούμε πάντα για την «απόλυτη» εξυπηρέτηση του πελάτη μας με συνέπεια και εντιμότητα.

• Να φέρουμε ακέραια την ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό περιβάλλον με ιδιαίτερη προσοχή στην φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Το όραμά μας

• Σε μία τόσο δημιουργική αγορά στην οποία συμμετέχουμε, να προβάλλουμε και να αναπτύσσουμε συνεχώς την δημιουργικότητά μας και την ευελιξία μας.

• Να αποτελούμε σημείο αναφοράς στην αγορά για την υπεύθυνη, συνεπή, φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των «πραγματικών» αναγκών των πελατών μας.

• Να συνεχίζουμε με κέφι και μεράκι την ανάπτυξη της εταιρείας μας κατατάσσοντάς την στην πρώτη θέση του κλάδου.

• Να έχουμε την οικονομική δυνατότητα και διάθεση για νέες τολμηρές και πρωτοποριακές λύσεις στον κλάδο μας.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η εταιρεία DPA LABEL PACK, ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, και στοχεύοντας στην ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων (με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο Περιβάλλον), ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015.

Η DPA LABEL PACK:

 • Εφαρμόζει την Περιβαλλοντική Νομοθεσία και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής της, πληροί τους όρους της έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της αρμόδιας αρχής, καθώς και άλλων ειδικών δεσμεύσεων που σχετίζονται με το πλαίσιο λειτουργίας της
 • Εφαρμόζει συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της από ειδικούς εμπειρογνώμονες
 • Μεριμνά για την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των προμηθευτών της
 • Εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, και δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική της επίδοση
 • Καταρτίζει και υλοποιεί Περιβαλλοντικούς στόχους δυναμικά εξελισσόμενους
 • Βελτιώνει συνεχώς την Περιβαλλοντική της συμπεριφορά σε θέματα πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
 • Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, συμβάλλοντας στην λήψη μέτρων για συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής προστασίας
 • Πραγματοποιεί συχνές Περιβαλλοντικές μετρήσεις (μέτρηση θορύβου, κατανάλωσης ενεργειακών και υδάτινων πόρων κ.λ.)
 • Δεσμεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του Σ.Π.Δ και φροντίζει ώστε να γνωστοποιούνται (στο προσωπικό) και να τηρούνται οι διαδικασίες του, σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας.

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι όλο το προσωπικό της DPA LABEL PACK, το οποίο με αίσθημα ευθύνης, στηρίζει και εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσα από την καθημερινή του εργασία.

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας Στην Εργασία

Η διασφάλιση συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα και δέσμευση της DPA LABEL PACK που αφορά όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο σημαντικό και πολύτιμο κεφάλαιό μας, η εταιρεία παρέχει ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας πρακτικές και συστήματα προσαρμοσμένα στους κινδύνους που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η επιτυχής εφαρμογή της πολιτικής μας είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα από την εργασία που επιτελούν ή τη θέση που κατέχουν στην DPA LABEL PACK .

Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτυγχάνεται:

 • η παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και τους εργολάβους/συνεργάτες.
 • η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας όλων των εργαζομένων με τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων, της επίδοσης ΥΑΕ και των προτύπων και πρακτικών που εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας.
 • η απόλυτη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001, καθώς και με τις τοπικές και διεθνείς Νομοθεσίες και κανονισμούς.

Σκοπός μας είναι να εκμηδενίσουμε τα ατυχήματα και τις ασθένειες που σχετίζονται με την άσκηση της εργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις της DPA LABEL PACK (μέσα από την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών), αναλαμβάνοντας τις εξής πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις:

 • Αναγνωρίζοντας, αξιολογώντας και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή ασθένεια.
 • Εξάλειψη κινδύνων ή / και μείωση επικινδυνότητας
 • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων
 • Παρέχοντας εκπαίδευση και επίβλεψη σε θέματα υγείας και ασφάλειας, όπως ασφαλείς εργασιακές πρακτικές και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των εργασιακών κινδύνων από τους εργαζόμενους.
 • Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και εξάλειψη ή περιορισμό των κινδύνων στους χώρους εργασίας.
 • Διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι, επισκέπτες και εργολάβοι/συνεργάτες έχουν κατανοήσει και εφαρμόζουν τις προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την πολιτική υγείας και ασφάλειας της DPA LABEL PACK στους εργασιακούς χώρους.
 • Εξασφαλίζοντας οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας που εφαρμόζει η εταιρεία.
 • Θεσπίζοντας διαδικασίες ανάλυσης και αξιολόγησης όλων των ατυχημάτων και περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Διαχείρισης.
 • Υποβάλλοντας την πολιτική υγείας και ασφάλειας της εταιρείας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής αποτελεσματικότητα και σταθερή συμμόρφωση με σύγχρονα πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για τη διαμόρφωση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, η υγεία, ασφάλεια και ευημερία όλων των εργαζομένων της DPA LABEL PACK αποτελούν θεμελιώδεις αξίες. Οι επιδόσεις της εταιρείας στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας θα συμπεριλαμβάνονται στον ετήσιο απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Πολιτική Ποιότητας

Η DPA Label Pack αποτελεί κορυφαία εταιρεία στον κλάδο παραγωγής ετικετών.

Μέσω της εύρρυθμης συνεργασίας όλων των ενδιαφερομένων πλευρών (Διοίκηση, Προσωπικό, Συνεργάτες, Προμηθευτές και κυρίως Πελάτες), η DPA Label Pack εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των έργων.

Όλοι μας στη DPA Label Pack, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι:

 • Πελάτες: Αφουγκραζόμαστε τους πελάτες μας, κατανοούμε και  εξισορροπούμε τις ανάγκες και προσδοκίες τους με αυτές των προμηθευτών, των εργαζομένων, των επενδυτών και της κοινωνίας και προσπαθούμε να αποδώσουμε πλήρη ικανοποίηση σε όλα τα μέρη.
 • Διοίκηση: Καθιερώνουμε και επικοινωνούμε το όραμά μας για την Εταιρία και μέσω της Διοίκησης επεξηγούμε τις βασικές αρχές, προκειμένου να καθοδηγήσουμε τη συμπεριφορά όλων προς την επίτευξη του οράματός μας.
 • Ανθρώπινο Δυναμικό: Εμπλέκουμε τους ανθρώπους μας στην ανάπτυξη της Εταιρίας, χρησιμοποιούμε τις γνώσεις και την εμπειρία τους, αναγνωρίζουμε τη συμβολή τους και παρέχουμε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν κίνητρο να αντιληφθούν τις πλήρεις δυνατότητες τους.
 • Διεργασίες και Συστήματα: Διαχειριζόμαστε τις διεργασίες ως ένα  ενιαίο σύστημα αλληλοσυνδεόμενων διεργασιών που μεταφέρει όλους τους στόχους της οργάνωσης.
 • Συνεχής βελτίωση: Παρέχουμε ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε άτομο έχει ως κίνητρο την συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των προϊόντων μας, των διεργασιών και του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Αποφάσεις: Στηρίζουμε τις αποφάσεις μας σε μία λογική και διαισθητική ανάλυση των δεδομένων, τα οποία συλλέγονται (όπου είναι δυνατόν) από ακριβείς μετρήσεις του προϊόντος και των χαρακτηριστικών μιας διεργασίας και του συστήματος.
 • Σχέσεις με προμηθευτές: Αναπτύσσουμε συμμαχίες με τους προμηθευτές μας και συνεργαζόμαστε μαζί τους για την από κοινού βελτίωση των επιδόσεων.

Η DPA Label Pack συμμορφώνεται πλήρως με τους Νόμους και τους Κανονισμούς και θέτει μετρήσιμους στόχους για την Ποιότητα, με στόχο την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης.

Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

ISO 14001:2004 TUV AUSTRIA

ISO 22000:2005 TUV AUSTRIA

ISO 45001:2018 TUV AUSTRIA

BRC Iop for food products BUREAU VERITAS