Η ιστορία μας

Η DPA Α.Ε. (Digital Printing Application) ιδρύθηκε το 1996. Η εταιρεία ξεκίνησε με ψηφιακές εκτυπώσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους για εφαρμογές εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

Το 2004 νέοι μέτοχοι εισέρχονται στην εταιρεία μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και άμεσα η εταιρεία επενδύει σε τρεις (3) ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής για αυτοκόλλητες ετικέτες (PSL) σε ρολό και τοποθετείται έτσι και στον κλάδο των εκτυπώσεων προϊόντων συσκευασίας.

Το 2007 η εταιρεία προχωρά σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, για την πραγματοποίηση νέων στρατηγικών επενδύσεων:

2008

Εξαγορά της εταιρίας Label Pack Α.Ε., με νέο διακριτικό τίτλο πλέον DPA Label Pack S.A.

2009

Είσοδος και στην εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων ετικετών με την αγορά της πρώτης HP Indigo η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2009.

2010

Έναρξη ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου κατασκευής υπερσύγχρονης ιδιόκτητης μονάδας στην Κόρινθο καθώς και νέας ολοκληρωμένης υβριδικής εκτυπωτικής γραμμής state of the art, υψηλής παραγωγικότητας και πλήθος ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

2013

Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου και έναρξη λειτουργίας της ιδιόκτητης παραγωγικής μονάδας στον νομό Κορινθίας.

2014

Τριπλασιασμός παραγωγικότητας στην ψηφιακή εκτύπωση ετικετών με την αγορά δεύτερης ολοκληρωμένης ψηφιακής γραμμής HP Indigo.

2017

Η εταιρεία έχοντας διανύσει μεγάλη διαδρομή από το πρώτο βήμα της συνεχίζει την προσπάθειά της για ανανέωση και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού της, με την εγκατάσταση 10χρωμης εκτυπωτικής μηχανής.

Το ίδιο έτος η εταιρεία προχωρά στην πώληση της αρχικής της δραστηριότητας (εκτυπώσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους για εφαρμογές εξωτερικών και εσωτερικών χώρων) καθώς αποφασίζει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στον «κλάδο των εκτυπώσεων προϊόντων συσκευασίας».

Σήμερα η εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία επιτυγχάνοντας ταυτόχρονο να κατέχει δεσπόζουσα θέση σε διάφορους τομείς εκτύπωσης προϊόντων συσκευασίας.

Οι αρχές μας

• Να επιχειρούμε πάντα με βάση την ειδίκευση, την οργάνωση και τον προγραμματισμό.

• Να βασιζόμαστε στην δύναμη που μας προσφέρει η ομάδα, επενδύοντας σε αυτήν, εξασφαλίζοντάς την τόσο υλικά όσο και ηθικά.

• Να ακολουθούμε αταλάντευτα και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες τις αξίες, το ήθος και την ακεραιότητά μας.

• Να θεωρούμε αυτονόητη την τήρηση των κανόνων που επιβάλλει η νομοθεσία και η επιχειρηματική δεοντολογία.

• Να προσπαθούμε πάντα για την «απόλυτη» εξυπηρέτηση του πελάτη μας με συνέπεια και εντιμότητα.

• Να φέρουμε ακέραια την ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό περιβάλλον με ιδιαίτερη προσοχή στην φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Το όραμά μας

• Σε μία τόσο δημιουργική αγορά στην οποία συμμετέχουμε, να προβάλλουμε και να αναπτύσσουμε συνεχώς την δημιουργικότητά μας και την ευελιξία μας.

• Να αποτελούμε σημείο αναφοράς στην αγορά για την υπεύθυνη, συνεπή, φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των «πραγματικών» αναγκών των πελατών μας.

• Να συνεχίζουμε με κέφι και μεράκι την ανάπτυξη της εταιρείας μας κατατάσσοντάς την στην πρώτη θέση του κλάδου.

• Να έχουμε την οικονομική δυνατότητα και διάθεση για νέες τολμηρές και πρωτοποριακές λύσεις στον κλάδο μας.